Vlastníci

Příspěvek našich vlastníků společnosti

Podporou nezávislého výzkumu na nejvyšší úrovni se naši vlastníci snaží významně zlepšit kvalitu lidského zdraví a životní pohodu.

Stabilní vlastnická struktura

Ačkoli je společnost ALK obchodována na kodaňském trhu cenných papírů NASDAQ (OMX: ALK B), je její vlastnická struktura neobyčejně stabilní, přičemž dva akcionáři měli od června 2016 nejméně 5 % oznámené podíly.

Nadace Lundbeck Foundation (Lundbeckfonden) vlastnila podíl 40,3 % (včetně podílů typu A) a dánský penzijní fond ATP vlastnil podíl 5,1 %. 27 ze 30 největších akcionářů jsou mezinárodní institucionální investoři – zejména ze Severní Ameriky, Velké Británie a Skandinávie. Odhaduje se, že mezinárodní vlastnictví činí přibližně 22 % a představuje 39 % tržně kapitalizovaného základního kapitálu.

Nadace Lundbeck Foundation je průmyslová nadace, jejíž činnost je zaměřena na zlepšení lidského zdraví a pohody prostřednictvím podpory vědeckého výzkumu. Tato nadace k tomuto účelu používá návratnost investice do ALK.

Nadace Lundbeck Foundation je jednou z největších průmyslových nadací v Dánsku s celkovou hodnotou přibližně 50 miliard dánských korun a ročními výdaji přibližně 400–500 milionů dánských korun na granty pro nezávislý biomedicínský výzkum.

Příklady grantů nadace Lundbeck Foundation:

2013
V pětiletém výzkumném projektu založeném nadací Lundbeck Foundation vědec Jacob Pontoppidan Thyssen, který se zabývá výzkumem alergie, hodnotí, jak se v plicích může rozvinout astma a jak může dojít k rozvoji alergií ve sliznicích a na kůži, pokud něco pronikne kůží na úplně jiném místě těla.
2014
Pediatr Klaus Bønnelykke z Dánského pediatrického centra pro výzkum astmatu (COPSAC) obdržel výzkumný grant od nadace Lundbeck Foundation v hodnotě 10 milionů dánských korun na mapování genetické kontroly astmatu za účelem zlepšení prevence a léčby.
2015
Imunolog Vasileios Bekiaris obdržel výzkumný grant od nadace Lundbeck Foundation v hodnotě 10 milionů dánských korun. Tyto peníze budou použity k identifikaci způsobu, jakým bílé krvinky, které jsou součástí imunitního systému organismu, rozpoznávají chemické signály vydávané sklerotickou tkání.

Přečtěte si další informace o nadaci Lundbeck Foundation

Ovládající akcionář společnosti ALK

Nadace Lundbeck Foundation je největším akcionářem ALK a držitelem kontrolního balíku akcií s 67 % hlasů (40 % kapitálu).

Nadace podpořila výzkum alergie a astmatu částkou 126 milionu dánských korun, a to pouze za posledních 10 let.

Nadace Lundbeck Foundation za rok 2014 garantovala na výzkumné účely celkovou částku 474.
Last updated: 2016.11.09