Kodeks przejrzystości – Kodeks Federacji EFPIA

Kodeks Przejrzystości jest samoregulacją innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w INFARMIE. Określa zasady udostępniania informacji na temat współpracy firm-sygnatariuszy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.

Kodeks to część europejskiego projektu, którego celem jest zwiększenie transparentności współpracy innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym. Został przygotowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), którą w Polsce reprezentuje właśnie INFARMA. Zapisy Kodeksu respektują 33 stowarzyszenia należące do EFPIA i ich firmy członkowskie.

Jest to dobrowolne zobowiązanie, w ramach którego wszystkie spółki będące członkami federacji EFPIA zobowiązane są do ujawnienia informacji na temat przekazywania wartości dla pracowników służby zdrowia i organizacji opieki zdrowotnej.

Zgodnie z Kodeksem Przejrzystości wszystkie umowy dotyczące współpracy firm-sygnatariuszy Kodeksu z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia, obowiązujące od 1 stycznia 2015 r., zawierają dodatkowy formularz zgody na udostępnianie danych osobowych.

Zgodnie z przepisami niniejszego kodeksu, wszystkie firmy będące członkami EFPIA, w tym firma ALK-Abelló Poland Sp. z o.o. zobowiązują się ujawniać wszystkie transfery bezpośrednie i pośrednie, pieniężne i niepieniężne związane z rozwojem produktów leczniczych wydawanych na receptę i wprowadzanie ich na rynek.

Pierwszy raport za rok 2015 i ujawnienie informacji odnoszących się do płatności dokonanych w 2015 roku został opublikowany pod koniec czerwca 2016 r.

 

Opublikowano - 30/06/2021

ALK_Disclosure_Report_2021_Poland_ENG

Metotologia spółki ALK-Abelló Poland Sp. z o.o.

______________________________________

Opublikowano - 30/06/2020

ALK-Abelló Poland Sp. z o.o. Kodeks przejrzystości - Raport 2019

______________________________________

Opublikowano - 30/06/2019

ALK-Abelló Poland Sp. z o.o. Kodeks przejrzystości - Raport 2018

______________________________________

Opublikowano - 30/06/2018

ALK-Abelló Poland Sp. z o.o. Kodeks przejrzystości - Raport 2017

______________________________________

Opublikowano - 30/06/2017

ALK-Abelló Poland Sp. z o.o. Kodeks przejrzystości - Raport 2016

ALK_Disclosure_Report_2016_Poland_ENG

Metotologia spółki ALK-Abelló Poland Sp. z o.o.

______________________________________

Opublikowano - 30/06/2016

ALK_Disclosure_Report_2015_Poland

______________________________________

Źródła internetowe; https://www.kodeksprzejrzystosci.pl/

 

Last updated: 2022.03.16