Zastrzeżenia prawne

To zastrzeżenie prawne odnosi się do jakiegokolwiek dostępu do witryny i do wszelkich metod korzystania ze strony i jej treści.

Witamy na stronie ALK. Celem strony internetowej ALK jest przedstawienie wprowadzenia dotyczącego firmy ALK. W związku z tym strona internetowa i jej treść są dostępne wyłącznie w celach informacyjnych. Niniejsze zastrzeżenie prawne, wraz z późniejszymi zmianami, ma zastosowanie do Państwa dostępu i korzystania ze strony internetowej i jej treści.

Wchodząc na tę stronę, potwierdzają i zgadzają się Państwo na to zastrzeżenie prawne.

 Brak porady lub zalecenia
Strona internetowa nie zapewnia Państwu porady ani zalecenia i nie powinni Państwo polegać na tej stronie internetowej jako podstawie do podejmowania decyzji lub działań. Zaleca się, aby skonsultowali się Państwo z zawodowym doradcą we właściwej dziedzinie w odniesieniu do możliwości zastosowania określonego aspektu treści.

Strona zawiera wybrane informacje na temat alergii i powiązanych chorób oraz ich leczenia. Takie informacje nie stanowią porady medycznej i nie można na nich polegać ani zastępować nimi porady medycznej.

Jeśli Państwo mają lub uważają, że mają jakiekolwiek problemy zdrowotne, powinni Państwo skonsultować się ze swoim lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Informacje przekazane w aktualnej postaci
Podczas gdy ALK dokłada wszelkich starań, aby informacje były dokładne i aktualne, informacje i wszelkie oświadczenia dotyczące przyszłości są udostępniane na tej stronie w aktualnej postaci i w takiej formie w jakiej są dostępne, a ALK nie składa jakichkolwiek oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji wyrażonych lub domniemanych, w tym – lecz nie wyłącznie – domniemanych gwarancji wartości handlowej, nienaruszalności lub przydatności do określonego celu.

ALK nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, dokładności, niezawodności, aktualności, dostępności, nieprzerwanej lub wolnej od błędów funkcjonalności witryny i treści oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub że ta strona internetowa lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Korzystając z tej witryny, akceptują Państwo ryzyko, że informacje mogą być niekompletne lub niedokładne lub mogą nie spełniać Państwa potrzeb lub wymagań.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
ALK ani żadna ze stron zaangażowanych w tworzenie, produkcję lub dostarczanie tej strony internetowej w żadnym wypadku nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z, związane z lub wynikające z Państwa dostępu do, lub niemożności uzyskania dostępu do tej strony internetowej, Państwa polegania na jakichkolwiek dostarczonych tu informacjach, awarii w działaniu, błędu, pominięcia, przerwania, wady, opóźnienia w transmisji operacyjnej, wirusa komputerowego, defektu w programie itp.

ALK zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, karne i specjalne lub inne, utracone możliwości, utracony zysk lub jakiekolwiek inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Linki do innych stron
Ta strona może zawierać linki do stron internetowych obsługiwanych przez strony inne niż ALK. ALK nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie ma kontroli nad treścią lub działaniem takich stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z tych treści lub ich działania. Takie linki nie oznaczają popierania przez ALK materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej.

ALK zapewnia linki do innych stron internetowych na zasadzie udogodnienia dla użytkowników, a dostęp do i korzystanie z innych stron internetowych niż ta witryna odbywa się na własne ryzyko.

Zmiany
ALK zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zastąpienia lub usunięcia dowolnej zawartości tej strony internetowej, jak również ograniczenia dostępu do lub zaprzestania dystrybucji tej strony internetowej w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez powiadomienia.

Prawa autorskie i użytkowanie treści
Poprzez wejście na tę stronę internetową Państwo potwierdzają i zgadzają się, że zawartość tej strony jest własnością ALK i jest ona chroniona prawem autorskim. Ponadto Państwo potwierdzają i zgadzają się, że znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logotypy i produkty wyświetlane na tej stronie są chronione na całym świecie i żadne z nich nie mogą być wykorzystane bez uprzedniej pisemnej zgody ALK.

Mogą Państwo pobierać zawartość tej strony wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Zabronione jest modyfikowanie lub dalsza reprodukcja zawartości.

Wykorzystanie informacji zwrotnej
Wszelkie pytania, uwagi, sugestie lub jakiekolwiek inne komunikaty, w tym pomysły, wynalazki, koncepcje, techniki lub know-how, które mogą Państwo przesłać na tę stronę lub w inny sposób do ALK, elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób, nie są objęte klauzulą poufności i staną się własnością ALK, którą ALK bez ograniczeń może wykorzystywać w dowolny sposób i w dowolnych celach, w tym w zakresie rozwoju, produkcji i (lub) marketingu towarów lub usług.

Różne
Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego zastrzeżenia prawnego zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wykonania, takie postanowienie (postanowienia) będzie można oddzielić, bez wpływu na wykonalność wszystkich pozostałych postanowień.

 Obowiązujące prawo i jurysdykcja
Państwa dostęp do niniejszej strony internetowej i korzystanie z niej oraz jej zawartości będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Danii, bez względu na zasady dotyczące wyboru prawa i Państwo zgadzają się, że właściwym i wyłącznym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z tych zastrzeżeń lub w związku z nimi są duńskie sądy.

Last updated: 2018.05.29