Vlastníci

Príspevok našich vlastníkov k spoločnosti

Naši vlastníci sa podporou nezávislého výskumu na najvyššej úrovni snažia o významné zlepšenie zdravia a blaha ľudí.

Stabilná vlastnícka štruktúra

Aj keď je spoločnosť ALK kótovaná na burze NASDAQ v Kodani (OMX: ALK B), pýši sa nezvyčajne stabilnými vlastníkmi, pričom k júnu 2016 boli registrovaní dvaja akcionári, ktorí držia 5 % akcií alebo viac.

Nadácia Lundbeck Foundation (Lundbeckfonden) má podiel 40,3 % (vrátane akcií typu A) a dánsky penzijný fond ATP má podiel 5,1 %. Z ostatných 30 najväčších akcionárov je 27 medzinárodných inštitucionálnych investorov – hlavne zo Škandinávie, Severnej Ameriky a Spojeného kráľovstva. Medzinárodne je vlastnený podiel približne 22 %, ktorý predstavuje 39 % voľne obchodovateľného akciového kapitálu.

Lundbeck Foundation je priemyselná nadácia, ktorej činnosť zlepšuje zdravie a blaho ľudí prostredníctvom podpory vedeckého výskumu. Výnosy nadácie z jej investície do ALK slúžia presne na tento účel.

Lundbeck Foundation je jedna z najväčších priemyselných nadácií v Dánsku s celkovou hodnotou približne 50 miliárd dánskych korún a ročnými výdavkami 400 – 500 miliónov dánskych korún na granty pre nezávislý biomedicínsky výskum.

Príklady grantov z nadácie Lundbeck Foundation:

2013
Vo svojom päťročnom výskumnom projekte financovanom nadáciou Lundbeck Foundation skúma odborník na alergie Jacob Pontoppidan Thyssen, ako v pľúcach vzniká astma a ako vznikajú alergie v slizniciach a v koži v dôsledku prieniku materiálov cez kožu inde na povrchu tela.
2014
Pediater Klaus Bønnelykke z Dánskeho pediatrického centra pre astmu COPSAC dostal od nadácie Lundbeck Foundation „Fellowship“ grant v hodnote 10 milión dánskych korún na mapovanie genetických mechanizmov kontroly astmy, ktoré by zlepšili kvalitu prevencie aj liečby.
2015
Imunológ Vasileios Bekiaris dostal od nadácie Lundbeck Foundation „Fellowship“ grant v hodnote 10 milión dánskych korún. Prostriedky sa použijú na zistenie, ako biele krvinky v imunitnom systéme rozpoznávajú chemické signály vydávané sklerotickým tkanivom.

Nadácia Lundbeck Foundation v skratke

Kontrolujúci akcionár spoločnosti ALK

Najväčším a kontrolujúcim akcionárom spoločnosti ALK je nadácia Lundbeck Foundation, ktorá má 67 % hlasov (40 % kapitálu).

Len za posledných 10 rokov nadácia podporila výskum v oblasti alergií a astmy 126 miliónmi dánskych korún.

Granty nadácie Lundbeck Foundation do výskumu dosiahli v roku 2014 celkovú hodnotu 474 miliónov dánskych korún.
Last updated: 2016.11.08