Alk Türkiye Hasta Kişisel Verilerinin İşlenmesi için Aydınlatma Metni

Sayın İlgili,

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) kapsamında bu aydınlatma metni tarafınıza ulaştırılmıştır.

Alk İlaç ve Alerji Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi (“Alk”) firmasının, size kişiye özel alerji enjeksiyon/larının tedariğini sağlayabilmesi ve sağlık ihtiyaçlarınızın Alk tarafından karşılanabilmesi için bazı kişisel verilerinizi işlemesi gerekiyor. Bu kapsamda, Alk olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, sizi kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması hakkında detaylı olarak bilgilendirmek isteriz.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu aydınlatma metni kapsamında bahse konu kişisel verileriniz; iletişim ve dağıtım detayları, sipariş edilen ürün bilgileri, ödeme ve faturalama için gerekli olan ve adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, adresiniz vb. bilgiler, ilaçların reçetelenmesi için gerekli bilgiler ve size ait sağlık bilgilerini içerebilir. Kanun kapsamında yapılan iletişimler ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için önceden bilgilendirilmek üzere görüşmelerinizin kayıt altına alındığı durumlarda ses kaydınız, sizin tarafınızdan imzalanan bilgi ve onam formları kapsamında imzanız da işlenebilir. Bu kapsamda, tarafımızca işlenmesi gereken kişisel verileriniz, Kanun’un madde 6 düzenlemesi uyarınca özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir:

• kişiye özel alerji enjeksiyon/larının tedariğinin sağlanabilmesi, reçetelendirilmesi, teslim edilmesi,
• fatura oluşturulması, fatura kesilmesi ve/veya uygulanabilir olduğu ölçüde e-fatura gönderilmesi,
• tedarik edilen ürünün kalite şikayetlerinin ve uyuşmazlıklarının yönetilmesi, ürünün güvenliğine ilişkin geri bildirimlerin alınması ve ilgili mercilere raporlanması, advers olay bildirimlerinizin işlenmesi, ürünün güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Kanun ve diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla ispat amacıyla kaydedilmesi,
• verilerinizin, Alk’nin doktorlara yönelik meşru tanıtım menfaatleri çerçevesinde anonim hale getirilerek ve/veya kümelenerek analiz edilmesi.

Kişisel verilerinizin, Alk tarafından elde edilmesinin temel nedeni ve amacı, bir sağlık ürününün temini ve bu kapsamda sağlık ihtiyacınızı karşılamak olduğu için, işlenen tüm kişisel verileriniz sağlık verisi olarak değerlendirilebileceğinden, kişisel verileriniz Kanun’un madde 6/2 düzenlemesi uyarınca ancak açık rıza vermeniz halinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliriz?

Kişisel verileriniz, yalnızca biraz önce belirtilen amaçları yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, TİTCK ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sağlık kurumları, kargo/taşıma firmaları, yurtiçinde yerleşik bulunan üçüncü kişi iş ortaklarımız, avukat, mali müşavir ve denetçiler, farmakovijilans yükümlülüklerimizi yerine getirmek için yetkilendirdiğimiz sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşu dâhil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

Ayrıca, ALK, global bir şirketler topluluğunun üyesi olduğu için, kişisel verileriniz, biraz önce belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli olması halinde, verilerinizin güvenliği için tüm gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, Kanun madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak; (i) ALK şirketinin dahil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde yer alan ve yurtdışında bulunan şirketlere, (ii) ALK tarafından hizmet / destek / danışmanlık alınan ve yurtdışında yerleşik bulunan üçüncü kişilere ve iş ortaklarına ve (iii) ALK şirketinin elektronik ortamda kullanılan veri tabanları ve sunucularının bulunduğu ülkelere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel verileriniz, doğrudan sizden ya da sağlık meslek mensupları/kurumları, ürünlerimizi temin etmek için başvurduğunuz satış merkezleri/depolar ile yan etki bildirimleriniz kapsamında sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşu aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesindeki haklara sahip bulunmaktasınız.

Sorularınız ve yukarıda atıf yapılan haklarınızı kullanabilmeniz için bize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:

Alk İlaç ve Alerji Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Caddesi, No: 8C Buyaka2 Sitesi, Kule 3, Ümraniye, İstanbul
Telefon : 0 (216) 519 30 24 E-Mail: info.tr@alk.net

Son güncelleme: 2019.08.20