Alerjik hastalığınız mı var
Hastalar
Dünya genelinde gerçekleşen sanayileşme ve yaşam biçimi değişimleri, solunum yolu alerjilerinin gelişiminde büyük bir role sahiptir. Alerji immünoterapisi, bağışıklık sistemlerinin yeniden programlanması ile hastaların, alerjilerini kontrol altına almalarına yardımcı olur.

Küresel bir sorunu ele almak

Solunum yolu alerjileri - güncel veriler
Küresel çapta 400-500 milyon kişi alerjik rinitten etkilenmekte ve bu kişilerin %10-20'si kontrol altında tutulamayan semptomlar sergilemektedirler. Semptomatik ilaç tedavilerinden yeterli yararı sağlayamayan kişiler alerji imünoterapisinden faydalanabilirler.
Alerjik rinit ve alerjik astım arasındaki ilişki
Solunum yolu alerjilerinin, hem alerjik rinit hem de alerjik astım gibi, daha önceden ayrı ayrı tedavi ediliyor olsalar da günümüzde gittikçe tek bir sağlık sorununun farklı klinik tabloları olarak değerlendirilen hastalıkları tetiklediği artık iyice kesinleşmiştir.
Alerji tedavisi
Alerji immünoterapisi ile yalnızca alerji semptomlarını belli bir süre için ortadan kaldırmaya yönelik tedaviler arasındaki en önemli fark, immünoterapinin vücudu yeniden programlayıp immünotolerans göstermesini tetikleyerek hastalığın seyrini tamamıyla değiştirmesidir.
Son güncelleme: 2016.12.31