Kontaktné informácie

ALK Slovakia s.r.o.

Tomášikova 64

Lake Side Park

831 04 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 47893761
DIČ: 2024138479
IČ DPH: SK2024138479

Tel.: 02/546 503 71
Fax: 02/546 503 73

Web: https://www.alk.net/sk/

Radi uvítame všetkých návštevníkov v našej pobočke na Tomášikovej ulici 64 v Bratislave.

Hlásenie nežiadúcich účinkov

Pozrite si video a dozviete sa viac o dôležitosti hlásenia vedľajších účinkov. Nežiadúce účinky môžete hlásiť na telefónnom čísle +42154650371 alebo na emailovej adrese drugsafetySK@alk.net

Všetky informácie a osobné údaje, ktoré zdieľate s nami, budú chránené a utajované v súlade s postupmi ALK a v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Informácie, ktoré poskytujete, budú použité za účelom dohľadu nad bezpečnosťou liekov. Údaje sa môžu zdieľať so Zdravotníckymi organizáciami. Viac informácií o tom, ako spracovávame osobné údaje a aké sú Vaše práva nájdete na stránke http://www.alkabello.sk/vyhlasenie-alk-o-hodnotach-tykajucich-sa-sukromia/

Ak máte akékoľvek obavy v súvislosti s podozrením na vedľajšie účinky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ako pacient máte právo hlásiť neželané vedľajšie účinky liekov priamo príslušným orgánom. Môžete tiež hlásiť vedľajší účinok v mene niekoho, o koho sa staráte, ako je napríklad dieťa alebo príbuzný.

Ak je to možné, vo svojom hlásení by ste mali uviesť tieto informácie:

• kontaktné informácie, aby sme vás mohli spätne kontaktovať,

• informácie o lieku, ktorého sa nežiaduca alebo nepriaznivá odozva týka,

• informácie o osobe, u ktorej sa vyskytol vedľajší účinok (napríklad vek, pohlavie, kedy sa nežiaduci účinok objavil),

• opis vedľajšieho účinku,

• dávka a názov lieku, ktorý pravdepodobne spôsobil vedľajší účinok (obchodný názov lieku a tiež liečivo), číslo šarže lieku (nachádza sa na obale),

• všetky ďalšie lieky, ktoré boli používané približne v rovnakom čase (vrátane liekov, výdaj ktorých nie je viazaný na lekársky predpis, rastlinných prípravkov a antikoncepcie),

• akékoľvek ďalšie možné ochorenia osoby, u ktorej sa vyskytol vedľajší účinok,

• ak ste pacient, prosím uveďte kontakt na vášho lekára, ktorý vás liečil v čase, keď sa nežiaduci účinok objavil.

Hlásenie ŠÚKL

Ďalšia možnosť pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť nežiaduce udalosti pomocou formulára na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Last updated: 2022.10.31