Základné fakty

Čo je alergénová imunoterapia ?

Alergénová imunoterapia sa zameriava na príčinu alergie a mení prirodzený priebeh ochorenia.

Porozumenie alergickému ochoreniu

Nadmerne citlivé reakcie možno podľa základného mechanizmu rozdeliť do niekoľkých skupín. Nadmerná citlivosť 1. typu je alergická reakcia sprostredkovaná IgE pozorovaná pri respiračnom alergickom ochorení. Pri tomto type reakcie sa protilátky typu IgE viažu na molekuly rozpustného alergénu, čím sa aktivujú mastocyty a uvoľňujú mediátory, napríklad histamín, ktoré priamo spôsobujú alergické prejavy. Iné typy nadmernej citlivosti (hypersenzitívnosti) zahŕňajú aktiváciu komplementu, poškodenie tkaniva vyvolané imunitnými komplexmi alebo zápal alebo cytotoxicity sprostredkovanú T-bunkami, no aj keď sú niektoré z nich často označované ako alergia, nie sú sprostredkované protilátkami typu IgE špecifickými voči alergénom.
Last updated: 2018.06.07