Liečba založená na dôkazoch

Klinické skúšanie

Nové možnosti liečby a prevencie závisia od prísneho procesu schvaľovania regulátorom.

Najvýznamnejšie skúšania

 • July, 2002
  UK22
  Prvé veľké klinické skúšanie podkožnej alergénovej imunoterapie. Multicentrická, dvojnásobne zaslepená randomizovaná štúdia paralelných skupín kontrolovaná placebom venovaná špecifickej alergénovej imunoterapii pomocou liekov typu SCIT u pacientov so sezónnou alergickou rinokonjunktivitídou, ktorí primerane nereagovali na lieky potláčajúce prejavy.
 • January, 2007
  PAT
  Štúdia PAT, prvá prospektívna dlhodobá štúdia na deťoch s alergickou rinitídou, potvrdila, že liečba pomocou liekov typu SCIT v ranom štádiu vzniku ochorenia dokáže znížiť riziko vzniku astmy u detí trpiacich alergickou rinitídou v dôsledku alergie na pele z tráv a/alebo brezy.
 • June, 2008
  MT-02
  Prvýkrát dokázaný účinok na astmu (znížené používanie inhalovaných kortikosteroidov) pri liečbe alergie na roztoče z domáceho prachu sublingválnymi tabletami vo veľkej, randomizovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii kontrolovanej placebom.
 • June, 2009
  GT-08
  Prvýkrát dokázaný dlhodobý účinok liečby sublingválnymi tabletami z tráv pozmenením priebehu ochorenia vo veľkej, randomizovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii kontrolovanej placebom.
 • June, 2014
  MT-04
  Skúšanie MT-04 bolo zahájené s cieľom vyhodnotiť účinnosť a bezpečnosť sublingválnych tabliet v porovnaní s placebom u pacientov s astmou vyvolanou roztočmi z domáceho prachu. Výsledky ukázali, že liečba významne znížila riziko stredne silného alebo silného zhoršenia astmy.
 • June, 2014
  SIW
  Prvýkrát dokázané zníženie rizika scitlivenia (primárna prevencia) v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii na deťoch (dojčatá, vek 6 – 18 mesiacov).
 • June, 2016
  GAP
  Spoločnosť ALK nedávno zverejnila údaje z dlhodobého klinického skúšania GAP v oblasti prevencie astmy, ktoré ukázalo, že naše sublingválne tablety s peľom z tráv významne znížili podiel detí s prejavmi astmy a/alebo potrebou užívania liekov proti astme.
UK22 Prvé veľké klinické skúšanie podkožnej alergénovej imunoterapie. Multicentrická, dvojnásobne zaslepená randomizovaná štúdia paralelných skupín kontrolovaná placebom venovaná špecifickej alergénovej imunoterapii pomocou liekov typu SCIT u pacientov so sezónnou alergickou rinokonjunktivitídou, ktorí primerane nereagovali na lieky potláčajúce prejavy.
July, 2002
PAT Štúdia PAT, prvá prospektívna dlhodobá štúdia na deťoch s alergickou rinitídou, potvrdila, že liečba pomocou liekov typu SCIT v ranom štádiu vzniku ochorenia dokáže znížiť riziko vzniku astmy u detí trpiacich alergickou rinitídou v dôsledku alergie na pele z tráv a/alebo brezy.
January, 2007
MT-02 Prvýkrát dokázaný účinok na astmu (znížené používanie inhalovaných kortikosteroidov) pri liečbe alergie na roztoče z domáceho prachu sublingválnymi tabletami vo veľkej, randomizovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii kontrolovanej placebom.
June, 2008
GT-08 Prvýkrát dokázaný dlhodobý účinok liečby sublingválnymi tabletami z tráv pozmenením priebehu ochorenia vo veľkej, randomizovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii kontrolovanej placebom.
June, 2009
MT-04 Skúšanie MT-04 bolo zahájené s cieľom vyhodnotiť účinnosť a bezpečnosť sublingválnych tabliet v porovnaní s placebom u pacientov s astmou vyvolanou roztočmi z domáceho prachu. Výsledky ukázali, že liečba významne znížila riziko stredne silného alebo silného zhoršenia astmy.
June, 2014
SIW Prvýkrát dokázané zníženie rizika scitlivenia (primárna prevencia) v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii na deťoch (dojčatá, vek 6 – 18 mesiacov).
June, 2014
GAP Spoločnosť ALK nedávno zverejnila údaje z dlhodobého klinického skúšania GAP v oblasti prevencie astmy, ktoré ukázalo, že naše sublingválne tablety s peľom z tráv významne znížili podiel detí s prejavmi astmy a/alebo potrebou užívania liekov proti astme.
June, 2016
 • UK22
  July, 2002
  Prvé veľké klinické skúšanie podkožnej alergénovej imunoterapie. Multicentrická, dvojnásobne zaslepená randomizovaná štúdia paralelných skupín kontrolovaná placebom venovaná špecifickej alergénovej imunoterapii pomocou liekov typu SCIT u pacientov so sezónnou alergickou rinokonjunktivitídou, ktorí primerane nereagovali na lieky potláčajúce prejavy.
 • PAT
  January, 2007
  Štúdia PAT, prvá prospektívna dlhodobá štúdia na deťoch s alergickou rinitídou, potvrdila, že liečba pomocou liekov typu SCIT v ranom štádiu vzniku ochorenia dokáže znížiť riziko vzniku astmy u detí trpiacich alergickou rinitídou v dôsledku alergie na pele z tráv a/alebo brezy.
 • MT-02
  June, 2008
  Prvýkrát dokázaný účinok na astmu (znížené používanie inhalovaných kortikosteroidov) pri liečbe alergie na roztoče z domáceho prachu sublingválnymi tabletami vo veľkej, randomizovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii kontrolovanej placebom.
 • GT-08
  June, 2009
  Prvýkrát dokázaný dlhodobý účinok liečby sublingválnymi tabletami z tráv pozmenením priebehu ochorenia vo veľkej, randomizovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii kontrolovanej placebom.
 • MT-04
  June, 2014
  Skúšanie MT-04 bolo zahájené s cieľom vyhodnotiť účinnosť a bezpečnosť sublingválnych tabliet v porovnaní s placebom u pacientov s astmou vyvolanou roztočmi z domáceho prachu. Výsledky ukázali, že liečba významne znížila riziko stredne silného alebo silného zhoršenia astmy.
 • SIW
  June, 2014
  Prvýkrát dokázané zníženie rizika scitlivenia (primárna prevencia) v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii na deťoch (dojčatá, vek 6 – 18 mesiacov).
 • GAP
  June, 2016
  Spoločnosť ALK nedávno zverejnila údaje z dlhodobého klinického skúšania GAP v oblasti prevencie astmy, ktoré ukázalo, že naše sublingválne tablety s peľom z tráv významne znížili podiel detí s prejavmi astmy a/alebo potrebou užívania liekov proti astme.
Last updated: 2018.06.07