Trpíte alergickým ochorením?

Čo je alergia?

Respiračné alergické ochorenie sa často považuje za civilizačné ochorenie súvisiace s rastúcim znečistením životného prostredia, zvýšeným využívaním pesticídov, toxínmi v životnom prostredí a globálnym otepľovaním. Kľúčom v boji s alergickými ochoreniami je však preprogramovanie vlastného imunitného systému.

Najvýznamnejšie respiračné alergie

Čítajte o roztočoch z domáceho prachu
Čítajte o peľoch
Last updated: 2018.06.07