Transparentná spolupráca - Kódex federácie EFPIA v oblasti zverejňovania

Podporujeme väčšiu transparentnosť vo vzťahu medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi a organizáciami. Dbáme na dodržiavanie Kódexu federácie EFPIA v oblasti zverejňovania. Spoločnosť ALK ABELLÓ je EBE člen EFPIA. 

Významné európske spoločnosti z 33 krajín sa zaviazali uplatňovať Kódex federácie EFPIA v oblasti zverejňovania (úplný názov: Kódex Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií v oblasti zverejňovania prevodov hodnoty zo strany farmaceutických spoločností v prospech zdravotníckych pracovníkov a organizácií). Je to dobrovoľný záväzok, na základe ktorého sa od všetkých členských spoločností federácie EFPIA požaduje, aby zverejňovali informácie o prevodoch hodnoty na zdravotníckych pracovníkov a zdravotnícke organizácie.

V súlade s týmto kódexom budú všetky členské spoločnosti federácie EFPIA, vrátane spoločnosti ALK ABELLÓ, zverejňovať všetky priame a nepriame, peňažné a nepeňažné prevody hodnôt súvisiacich s vývojom humánnych liekov viazaných na lekársky predpis a ich uvedením na trh.

Metodický pokyn:

ALKSlovakia Metodický pokyn - transparentná spolupráca

_________________________________________

Zverejnené 30.6.2023
 
Všetky uskutočnené prevody hodnôt / plnenia poskytnuté našou spoločnosťou zdravotníckym organizáciám alebo zdravotníckym pracovníkom podliehajú zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a boli za rok 2022 nahlásené na "http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Zverejnovanie_podla_zakona_liekoch_zdravotnickych_pomockach/Sumarne_spravy_o_vydavkoch/Pages/default.aspx".

_________________________________________

Zverejnené 30.6.2022
 
Všetky uskutočnené prevody hodnôt / plnenia poskytnuté našou spoločnosťou zdravotníckym organizáciám alebo zdravotníckym pracovníkom podliehajú zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a boli za rok 2021 nahlásené na "http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Zverejnovanie_podla_zakona_liekoch_zdravotnickych_pomockach/Sumarne_spravy_o_vydavkoch/Pages/default.aspx".

_________________________________________

Zverejnené 25.6.2021
 
Všetky uskutočnené prevody hodnôt / plnenia poskytnuté našou spoločnosťou zdravotníckym organizáciám alebo zdravotníckym pracovníkom podliehajú zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a boli za rok 2020 nahlásené na "http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Zverejnovanie_podla_zakona_liekoch_zdravotnickych_pomockach/Sumarne_spravy_o_vydavkoch/Pages/default.aspx".

_________________________________________

Zverejnené 30.6.2020
 
Všetky uskutočnené prevody hodnôt / plnenia poskytnuté našou spoločnosťou zdravotníckym organizáciám alebo zdravotníckym pracovníkom podliehajú zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a boli za rok 2019 nahlásené na "http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Zverejnovanie_podla_zakona_liekoch_zdravotnickych_pomockach/Sumarne_spravy_o_vydavkoch/Pages/default.aspx".
 
_________________________________________
Zverejnené 30.6.2019
 
Všetky uskutočnené prevody hodnôt / plnenia poskytnuté našou spoločnosťou zdravotníckym organizáciám alebo zdravotníckym pracovníkom podliehajú zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a boli za rok 2018 nahlásené na "http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Zverejnovanie_podla_zakona_liekoch_zdravotnickych_pomockach/Sumarne_spravy_o_vydavkoch/Pages/default.aspx".
 
_________________________________________
Zverejnené 30.6.2018
 
Všetky uskutočnené prevody hodnôt / plnenia poskytnuté našou spoločnosťou zdravotníckym organizáciám alebo zdravotníckym pracovníkom podliehajú zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a boli za rok 2017 nahlásené na "http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Zverejnovanie_podla_zakona_liekoch_zdravotnickych_pomockach/Sumarne_spravy_o_vydavkoch/Pages/default.aspx".
_________________________________________

Zverejnené 30.6.2017

ALKSlovakia Transparentná spolupráca - Report 2016

Všetky uskutočnené prevody hodnôt / plnenia poskytnuté našou spoločnosťou zdravotníckym organizáciám alebo zdravotníckym pracovníkom podliehajú zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a boli za rok 2016 nahlásené na http://www.nczisk.sk/Medicinska-statistika/Zverejnovanie_na_zaklade-zakona_362-2011_liekoch_zdravotnickych_pomockach/Stranky/default.aspx .

________________________________________

Zverejnené 30.6.2016

ALKSlovakia Transparentná spolupráca - Report 2015

_________________________________________

Last updated: 2023.06.30