Tradycja

Kamienie milowe w historii firmy ALK

Od stulecia firma ALK ciągle opracowuje i rozwija główne osiągnięcia w leczeniu alergii.
Początki firmy sięgają 9 czerwca 1923 roku, kiedy farmaceuta Poul Barfod i lekarz Kaj Baagøe zarejestrowali pierwszy wyprodukowany farmaceutycznie preparat na alergię.

Produkt był przeznaczony do leczenia reakcji alergicznych na pióra gęsie — ani Barfod ani Baagøe nie zdawali sobie sprawy, że prawdziwą przyczyną alergii, którą badali były roztocza kurzu w pościeli, a nie gęsie pióra.

Kamienie milowe w historii firmy ALK

  • June, 1923
    Założenie firmy ALK
    Lekarz Kaj Baagøe i farmaceuta Poul Barfod produkują pierwszy w Danii wytworzony farmaceutycznie ekstrakt z alergenu w Kopenhaskim Szpitalu Uniwersyteckim
  • June, 1949
    Wyspecjalizowane fabryki
    Produkcja leków do immunoterapii alergii i diagnostyki koncentruje sie w niezależnej jednostce zwanej Allergologisk Laboratorium København (Laboratorium Alergologiczne w Kopenhadze)
  • June, 1972
    Nowy standard przemysłowy
    Firma ALK rozwija technikę dokładnej analizy białek, które wywołują alergie i standaryzuje proces wytwarzania ekstraktów z alergenów
  • June, 1978
    Pierwsza na świecie
    Pierwsza na świecie standaryzowana immunoterapia alergii została wprowadzona przez firmę ALK
  • June, 1990
    Nowa możliwość leczenia
    Firma ALK wprowadza pierwszą na świecie podjęzykową immunoterapię alergii w postaci kropli (SLIT)
  • June, 1990
    Przełomowe badania nad astmą
    Firma ALK współuczestniczy w badaniu, które wykazuje, że immunoterapia alergii zmniejsza ryzyko rozwoju astmy u dzieci z alergicznym nieżytem nosa
  • July, 2006
    Pierwsze tabletki SLIT
    Pierwsza immunoterapia alergii w postaci tabletek podjęzykowych (SLIT) zostaje zatwierdzona w Europie.
  • July, 2009
    Tabletki SLIT firmy ALK przeciwko alergii na pyłki traw zostają zatwierdzone jako leki modyfikujące przebieg choroby
    Tabletki SLIT firmy ALK jako jedyne zostają zatwierdzone jako leki modyfikujące przebieg choroby dla alergii na pyłki traw
  • July, 2015
    Pierwsza tabletka SLIT na alergię na roztocza kurzu domowego
    Pierwsza tabletka SLIT na alergię na roztocza kurzu domowego zatwierdzona zarówno do leczenia alergicznego nieżytu nosa jak i astmy alergicznej
  • July, 2016
    Badanie GAP pokazujące zmniejszenie objawów astmy
    Badanie u dzieci pokazujące, że tabletka SLIT na alergię na pyłki traw firmy ALK zmniejsza ryzyko rozwoju objawów astmy i (lub) stosowania leków przeciwastmatycznych u dzieci z alergicznym nieżytem nosa na pyłki traw
Założenie firmy ALK Lekarz Kaj Baagøe i farmaceuta Poul Barfod produkują pierwszy w Danii wytworzony farmaceutycznie ekstrakt z alergenu w Kopenhaskim Szpitalu Uniwersyteckim
June, 1923
Wyspecjalizowane fabryki Produkcja leków do immunoterapii alergii i diagnostyki koncentruje sie w niezależnej jednostce zwanej Allergologisk Laboratorium København (Laboratorium Alergologiczne w Kopenhadze)
June, 1949
Nowy standard przemysłowy Firma ALK rozwija technikę dokładnej analizy białek, które wywołują alergie i standaryzuje proces wytwarzania ekstraktów z alergenów
June, 1972
Pierwsza na świecie Pierwsza na świecie standaryzowana immunoterapia alergii została wprowadzona przez firmę ALK
June, 1978
Nowa możliwość leczenia Firma ALK wprowadza pierwszą na świecie podjęzykową immunoterapię alergii w postaci kropli (SLIT)
June, 1990
Przełomowe badania nad astmą Firma ALK współuczestniczy w badaniu, które wykazuje, że immunoterapia alergii zmniejsza ryzyko rozwoju astmy u dzieci z alergicznym nieżytem nosa
June, 1990
Pierwsze tabletki SLIT Pierwsza immunoterapia alergii w postaci tabletek podjęzykowych (SLIT) zostaje zatwierdzona w Europie.
July, 2006
Tabletki SLIT firmy ALK przeciwko alergii na pyłki traw zostają zatwierdzone jako leki modyfikujące przebieg choroby Tabletki SLIT firmy ALK jako jedyne zostają zatwierdzone jako leki modyfikujące przebieg choroby dla alergii na pyłki traw
July, 2009
Pierwsza tabletka SLIT na alergię na roztocza kurzu domowego Pierwsza tabletka SLIT na alergię na roztocza kurzu domowego zatwierdzona zarówno do leczenia alergicznego nieżytu nosa jak i astmy alergicznej
July, 2015
Badanie GAP pokazujące zmniejszenie objawów astmy Badanie u dzieci pokazujące, że tabletka SLIT na alergię na pyłki traw firmy ALK zmniejsza ryzyko rozwoju objawów astmy i (lub) stosowania leków przeciwastmatycznych u dzieci z alergicznym nieżytem nosa na pyłki traw
July, 2016
  • Założenie firmy ALK
    June, 1923
    Lekarz Kaj Baagøe i farmaceuta Poul Barfod produkują pierwszy w Danii wytworzony farmaceutycznie ekstrakt z alergenu w Kopenhaskim Szpitalu Uniwersyteckim
  • Wyspecjalizowane fabryki
    June, 1949
    Produkcja leków do immunoterapii alergii i diagnostyki koncentruje sie w niezależnej jednostce zwanej Allergologisk Laboratorium København (Laboratorium Alergologiczne w Kopenhadze)
  • Nowy standard przemysłowy
    June, 1972
    Firma ALK rozwija technikę dokładnej analizy białek, które wywołują alergie i standaryzuje proces wytwarzania ekstraktów z alergenów
  • Pierwsza na świecie
    June, 1978
    Pierwsza na świecie standaryzowana immunoterapia alergii została wprowadzona przez firmę ALK
  • Nowa możliwość leczenia
    June, 1990
    Firma ALK wprowadza pierwszą na świecie podjęzykową immunoterapię alergii w postaci kropli (SLIT)
  • Przełomowe badania nad astmą
    June, 1990
    Firma ALK współuczestniczy w badaniu, które wykazuje, że immunoterapia alergii zmniejsza ryzyko rozwoju astmy u dzieci z alergicznym nieżytem nosa
  • Pierwsze tabletki SLIT
    July, 2006
    Pierwsza immunoterapia alergii w postaci tabletek podjęzykowych (SLIT) zostaje zatwierdzona w Europie.
  • Tabletki SLIT firmy ALK przeciwko alergii na pyłki traw zostają zatwierdzone jako leki modyfikujące przebieg choroby
    July, 2009
    Tabletki SLIT firmy ALK jako jedyne zostają zatwierdzone jako leki modyfikujące przebieg choroby dla alergii na pyłki traw
  • Pierwsza tabletka SLIT na alergię na roztocza kurzu domowego
    July, 2015
    Pierwsza tabletka SLIT na alergię na roztocza kurzu domowego zatwierdzona zarówno do leczenia alergicznego nieżytu nosa jak i astmy alergicznej
  • Badanie GAP pokazujące zmniejszenie objawów astmy
    July, 2016
    Badanie u dzieci pokazujące, że tabletka SLIT na alergię na pyłki traw firmy ALK zmniejsza ryzyko rozwoju objawów astmy i (lub) stosowania leków przeciwastmatycznych u dzieci z alergicznym nieżytem nosa na pyłki traw

W ostatnich latach firma ALK i jej globalni partnerzy inwestują znaczne środki na badania i rozwój nowych, opartych na dowodach naukowych metod leczenia alergii za pomocą immunoterapii w postaci tabletek podjęzykowych (SLIT) obejmujących większość alergii dróg oddechowych — roztocza kurzu domowego, pyłki traw, pyłki brzozy i pokrewnych drzew, a także pyłki krostawca oraz pyłki kryptomerii japońskiej, które są główną przyczyną alergii w Japonii.

Równocześnie specjalistyczne badania i rozwój metod leczniczych dokonany przez firmę ALK wykazały, że immunoterapia alergii usuwa przyczynę alergii, a nie tylko leczy jej objawy i dzięki temu potencjalnie zapobiega rozwojowi astmy. Dzięki swojemu najnowszemu produktowi firma ALK stała się pierwszą i jedyną firmą rozwijającą i wprowadzającą tabletkę SLIT na roztocza kurzu domowego, która jest wskazana do stosowania zarówno w alergicznym nieżycie nosa jak i w astmie alergicznej.

Ostatnio firma ALK ujawniła również dane z długoterminowego badania klinicznego dotyczącego prewencji astmy u dzieci cierpiących na alergię na pyłki traw, gdzie wykazano, że immunoterapia alergii w postaci tabletek na alergię na pyłki traw znacząco zmniejsza proporcję dzieci z objawami astmy, a efekt utrzymywał się przez dwa lata po zakończeniu badania.

Last updated: 2016.11.10