Jak diagnozuje się alergię?

Ważne jest wczesne rozpoznanie

Jeżeli podejrzewasz, że chorujesz na alergię, należy skonsultować się z lekarzem.

Diagnozowanie alergicznego nieżytu nosa

Nasilenie alergicznego nieżytu nosa może znacząca się różnić między pacjentami, a jego diagnostyka obejmuje klasyfikowanie choroby względem jej nasilenia. Wytyczne ARIA (Alergiczny nieżyt nosa i jego wpływ na astmę, ang. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) wskazują na dwa parametry: nasilenie i czas trwania, podczas gdy wytyczne GINA ( Światowa Inicjatywa Zwalczania Astmy, ang. Global Initiative for Asthma) wskazują na liczbę przyjmowanych leków objawowych potrzebnych do kontrolowania objawów.

Objawy alergiczne mają różne nasilenie w zależności od poziomu ekspozycji na alergen.
Last updated: 2016.11.10