Historia pionierów

Pionier w badaniach nad alergią

Opracowujemy produkty przeznaczone do leczenia alergicznego nieżytu nosa i astmy alergicznej, będąc przywiązanymi do innowacji.

Leczenie oparte o badania naukowe

Astma alergiczna
Badania naukowe sugerują, że alergiczny nieżyt nosa i astma alergiczna są dwiema manifestacjami tego samego schorzenia i mogą być uważane za jedną jednostkę chorobową.
Opracowywane produkty firmy ALK
Nasza oferta tabletek obejmuje cztery najważniejsze alergeny środowiska zewnętrznego w Europie, USA i Japonii (trawy, brzoza i pokrewne drzewa, krostawiec i kryptomeria japońska) oraz najważniejszy alergen domowy na świecie (roztocze kurzu domowego).
Badania kliniczne
W ciągu ostatnich lat razem z naszymi partnerami wykonaliśmy znaczącą ilość pracy badawczo-rozwojowej dotyczącej nowych tabletek do terapii SLIT, o skuteczności potwierdzonej w badaniach naukowych, w celu leczenia istotnych alergii dróg oddechowych.
Last updated: 2016.11.10