O firmie ALK

Światowy lider w immunoterapii alergii

Firma ALK jest globalną, zorientowaną na działalność naukową firmą farmaceutyczną, która skupia się na prewencji, diagnozowaniu i leczeniu alergii

Stuletnie doświadczenie w pomaganiu osobom cierpiącym na alergie

Tradycja firmy ALK
Począwszy od roku 1923, ciągle opracowujemy i rozwijamy główne osiągnięcia w leczeniu alergii. W ostatnich latach razem z naszymi partnerami globalnymi wykonaliśmy znaczącą ilość pracy badawczej oraz rozwinęliśmy nowe, oparte na dowodach naukowych metody leczenia alergii za pomocą immunoterapii.
Produkcja firmy ALK
Jako firma, której produkty wpływają na życie i dobre samopoczucie ludzi na całym świecie, jesteśmy zobowiązani do utrzymywania najwyższych standardów.
Partnerzy firmy ALK
Zawarliśmy umowy o partnerstwie z firmami Torii, Abbott i Seqirus, aby umożliwić wprowadzenie tabletek do immunoterapii alergii w Japonii, Rosji, w Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Nowej Zelandii.
Właściciele firmy ALK
Do czerwca 2016 roku Fundacja Lundbeck jest największym kontrolującym akcjonariuszem firmy ALK, posiadającym 67% głosów (40% kapitału). Fundacja wykorzystuje zwroty z inwestycji w firmę ALK, aby mieć swój wkład do społeczeństwa.
Last updated: 2021.07.21