Jedne drogi oddechowe, jedna choroba

Astma alergiczna

Astma i nieżyt nosa są ze sobą ściśle powiązane.

Związek między alergią i astmą

Ciągła ekspozycja na alergeny u pacjentów alergicznych prowadzi do utrzymującego się stanu zapalnego w drogach oddechowych i tendencji do pogarszania się ich stanu zdrowia. Wskutek czego, osoby z alergicznym nieżytem nosa są zagrożone wystąpieniem astmy.

allergy_can_lead_to_asthma

Last updated: 2016.11.10