Badania naukowe

Ewoluujące opcje terapeutyczne w immunoterapii alergii

Nasz plan prac rozwojowych obejmuje leczenie następnej generacji dla alergicznego nieżytu nosa i astmy alergicznej.
Last updated: 2016.11.10