Podstawowe fakty

Czym jest immunoterapia alergii?

Immunoterapia leczy przyczynę alergii i zmienia naturalny przebieg choroby.

Zrozumieć alergię

Reakcje nadwrażliwości można podzielić na różne grupy w oparciu o ich mechanizm. Nadwrażliwość typu 1 jest reakcją alergiczną mediowaną przez IgE występującą w alergii dróg oddechowych. W tym typie reakcji przeciwciała IgE wiążą się z cząsteczkami rozpuszczonego alergenu, prowadząc do aktywacji mastocytów i uwalniania mediatorów, takich jak histamina, powodując bezpośrednio objawy alergiczne. Inne rodzaje nadwrażliwości obejmują aktywację dopełniacza, uszkodzenie tkanek indukowane przez kompleksy immunologiczne lub stan zapalny bądź cytotoksyczność mediowane przez komórki T. Mimo że niektóre reakcje są często nazywane alergiami, nie są one mediowane przez przeciwciała IgE swoiste dla danego alergenu.

hyper_sensitivity_reactions

Last updated: 2016.11.10