Właściciele

Wkład naszych właścicieli w społeczeństwo

Poprzez wspieranie niezależnych badań na najwyższym poziomie, nasi właściciele dążą znaczącej poprawy ludzkiego zdrowia i samopoczucia

Stabilna struktura własności

Mimo rejestracji na giełdzie NASDAQ w Kopenhadze (OMX: ALK B), firma ALK szczyci się niecodzienną stabilną strukturą własności, z dwoma akcjonariuszami posiadającymi udziały w wysokości 5% lub więcej do czerwca 2016 roku.

Fundacja Lundbeck (Lundbeckfonden) posiada 40,3% udziałów (w tym akcje serii A), a duński fundusz emerytalny ATP posiada 5,1% udziałów. Spośród 30 największych akcjonariuszy, 27 to międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni — głównie z Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Międzynarodowa własność to około 22%, stanowiąca 39% rozproszonych akcji kapitału zakładowego.

Fundacja Lundbeck to fundacja przemysłowa, której działalność wprowadza zmiany w zdrowiu i samopoczuciu ludzi poprzez wspieranie badań naukowych. Zwrot fundacji na rzecz inwestycji w firmę ALK przyczynia się do osiągnięcia tego celu.

Fundacja Lundbeck jest jedną z największych fundacji przemysłowych w Danii o całkowitej wartości około 50 miliardów DKK i rocznymi wydatkami 400–500 milionów DKK na rzecz niezależnych badań biomedycznych.

Przykładowe granty z Fundacji Lundbeck:

2013
Badacz w dziedzinie alergii Jacob Pontoppidan Thyssen podczas pięcioletniego projektu sponsorowanego przez Fundację Lundbeck bada sposób rozwoju astmy w płucach i sposób rozwoju alergii w błonie śluzowej i skórze w wyniku penetracji skóry w innej części organizmu.
2014
Pediatra Klaus Bønnelykke z Danish Pediatric Asthma Center, COPSAC, otrzymuje grant członka Fundacji Lundbeck w wysokości 10 milionów DKK celu zmapowania kontroli genetycznej astmy, poprawiając jakość prewencji i leczenia.
2015
Immunolog Vasileios Bekiaris otrzymuje grant członka Fundacji Lundbeck w wysokości 10 milionów DKK. Pieniądze zostaną wykorzystane do zidentyfikowania sposobu rozpoznawania przez białe krwinki sygnałów chemicznych wydzielanych przez stwardniałą tkankę.

Informacje o Fundacji Lundbeck

Posiada pakiet kontrolny akcji firmy ALK

Fundacja Lundbeck jest największym kontrolującym akcjonariuszem firmy ALK, posiadającym 67% głosów (40% kapitału).

Fundacja wspiera badania naukowe w dziedzinie alergii i astmy, przekazując 126 milionów DKK tylko w ciągu ostatnich 10 lat.

Granty Fundacji Lundbeck na badania naukowe na łączną sumę 474 milionów DKK w 2014 r.
Last updated: 2016.11.10