Czy masz schorzenie alergiczne?

PACJENCI

Światowa industrializacja i zmiany stylu życia mają duży wpływ na rozwój alergii dróg oddechowych. Immunoterapia alergii może pomóc pacjentom w przejęciu kontroli nad ich alergią przez przeprogramowanie układu immunologicznego.

Rozwiązywanie globalnego problemu

Alergia dróg oddechowych — fakty i liczby
Na świecie 400–500 milionów osób cierpi na alergiczny nieżyt nosa i 10–20% z nich ma objawy, które są niewystarczająco kontrolowane. Osoby, u których leczenie objawowe jest niewystarczające mogą odnieść korzyść z immunoterapii alergii.
Związek między alergicznym nieżytem nosa i astmą alergiczną
Istnieją silne dowody, że alergie dróg oddechowych mogą prowadzić do alergicznego nieżytu nosa i astmy alergicznej, które często mimo oddzielnego leczenia w przeszłości, są coraz częściej postrzegane jako różne manifestacje jednego stanu chorobowego.
Leczenie alergii
Najważniejszą różnicą między immunoterapią alergii i leczeniem objawowym alergii działającym przez krótki okres jest przeprogramowanie funkcji organizmu przez immunoterapię w celu wyindukowania tolerancji immunologicznej, zmieniając przebieg choroby.
Last updated: 2016.11.10