Kontaktujte nás

ALK Slovakia s.r.o. – odštěpný závod

Türkova 2319/5b

149 00 Praha 4 Chodov

Česká republika

Tel.: +420 233 312 907

Fax: +420 233 312 908

Web: https://www.alk.net/cz/

_______________________________________

ALK
Bøge Allé 6-8
DK-2970 Hørsholm
Denmark

E-mail: reception@alk-abello.com
T (+45) 4574 7576
F (+45) 4574 8690

Rádi uvítáme všechny návštěvníky v naší pobočce v Praze.

Hlášení nežádoucích účinků

Hlášení nežádoucích účinků léků
Nahlaste nežádoucí účinek léku co nejdříve.

Hlášení nežádoucích účinků
∙ zavolejte nám na telefonní číslo +420233312907 nebo

∙ napište email na adresu drugsafetySK@alk.net

Hlášení nežádoucích účinků léků
Nahlaste nežádoucí účinek léku co nejdříve.

Všechny informace a osobní data, které sdílíte s námi, budou chráněny a utajované v souladu s postupy ALK a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Informace, které poskytujete, budou použity za účelem dohledu nad bezpečností léků. Údaje se mohou sdílet se Zdravotnickými organizacemi. Více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jaká jsou Vaše práva naleznete na stránce http://www.alkabello.sk/vyhlasenie-alk-o-hodnotach-tykajucich-sa-sukromia/

Last updated: 2024.01.19