Jak se diagnostikuje alergie?

Časné stanovení diagnózy je důležité.

Pokud máte podezření, že trpíte alergickým onemocněním, měli byste vyhledat lékařskou pomoc.

Diagnostika alergické rýmy

Závažnost alergické rýmy se může u jednotlivých pacientů velmi lišit a její diagnostika zahrnuje klasifikaci onemocnění podle závažnosti. Doporučení ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, Alergická rýma a její vliv na astma) přihlíží ke dvěma parametrům: závažnosti a trvání, zatímco doporučení GINA (Global Initiative for Asthma, globální iniciativa k astmatu) berou v potaz množství léků potřebných ke kontrole vašich příznaků.

Závažnost alergických příznaků se liší podle hladiny expozice alergenu.
Last updated: 2016.11.09