Základní fakta

Co je imunoterapie alergií?

Imunoterapie je zaměřena na příčinu alergie a mění přirozený průběh onemocnění.

Pochopení alergických onemocnění

Reakce hypersenzitivity lze rozdělit na různé skupiny podle základního mechanismu. Hypersenzitivita typu 1 je alergickou reakcí zprostředkovanou IgE, která bývá pozorována u respiračních alergických onemocnění. Při tomto typu reakce se protilátky třídy IgE váží na rozpustné molekuly alergenů, což vede k aktivaci mastocytů a uvolnění mediátorů přímo způsobujících alergické příznaky, jako je histamin. Jiné typy hypersenzitivity jsou zprostředkovány aktivací komplementu, poškozením tkání vyvolaným imunokomplexy nebo zánětem zprostředkovaným T buňkami či cytotoxicitou, avšak přestože jsou některé z nich často označovány jako alergie, nejsou zprostředkovány protilátkami IgE specifickými proti alergenům.
Last updated: 2016.11.09