Jedny dýchací cesty, jedno onemocnění

Alergické astma

Astma a rýma spolu úzce souvisejí.

Vztah mezi alergií a astmatem

U alergických pacientů přetrvávající expozice alergenu vede k přetrvávajícímu zánětu dýchacích cest a k tendenci ke zhoršování onemocnění. Výsledkem je, že osoby s alergickou rýmou jsou ohroženy vznikem astmatu.
Last updated: 2016.11.09