Transparentní spolupráce - Kodex federace EFPIA v oblasti zveřejňování

Podporujeme větší transparentnost ve vztahu mezi farmaceutickým průmyslem a zdravotnickými pracovníky a organizacemi. Dbáme na dodržování Kodexu federace EFPIA v oblasti zveřejňování. Společnost ALK Abelló je EBE člen EFPIA.

Významné evropské společnosti z 33 zemí se zavázaly uplatňovat Kodex federace EFPIA v oblasti zveřejňování (úplný název: Kodex Evropské federace farmaceutických odvětví a asociací v oblasti zveřejňování převodů hodnoty ze strany farmaceutických společností ve prospěch zdravotnických pracovníků a organizací). Je to dobrovolný závazek, na základě kterého se od všech členských společností federace EFPIA požaduje, aby zveřejňovaly informace o převodech hodnoty na zdravotnických pracovníků a zdravotnické organizace.

V souladu s tímto kodexem budou všechny členské společnosti federace EFPIA, včetně společnosti ALK Abelló, zveřejňovat všechny přímé a nepřímé, peněžní a nepeněžní převody hodnot souvisejících s vývojem humánních léků vázaných na lékařský předpis a jejich uvedením na trh.

ALK Metodický pokyn - transparentní spolupráce

_________________________________________

Všechny uskutečněné převody hodnot / plnění poskytnuté naší společností zdravotnickým organizacím nebo zdravotnickým pracovníkem podléhají zveřejňování. Více informací http://www.aifp.cz/cs/eticke-jednani/transparentni-spoluprace/

Last updated: 2024.01.20